KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI

* Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmak,


* Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,


* Kalite ve çevre sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererekkalite düzeyini sürekli yükseltmek,


* Faaliyetlerimiz sırasında açığa çıkan atıkların yasalara ve mevzuatlara uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak ve çevresel etkilerin en aza indirilmesini sağlamak,


* Yeni teknolojilerin takip edilerek atık oluşumunun azaltılmasını sağlamak,


* Tüm çalışanlarda eğitimlerle kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini arttırmak,


* Tedarikçilerimizle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmak,


* Firmamızın adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımak,


* En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,


* Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak,


* İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak,


* İş hacmini, kalite ve çevre yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak


* İşçi sağlığı ve iş güvenliğini birinci planda tutarak çalışmalarına yön veren bir firma olmak,Taahhüdünü eder.Yunus MERAL
GenelMüdür

Yns Rekor Kalite Belgesi
Yns Rekor Kalite Belgesi
Yns Rekor Kalite Belgesi